Bekatherm Plus Sistem

Visokopostojan i otporan sistem termoizolacije Bekatherm Plus predstavlja  termoizolacioni sistem sa građevinskim lepkom BK-StirolFix Special u debljini  sloja 3 – 5 mm. Nudi visoku otpornost, garantuje dugi životni vek i visoku toplotnu izolaciju. Kombinacija sa XPS pločama koristi se za izolaciju podzidnih delova kuća (cokli), univerzalna je primena i obezbeđuje veliku čvrstoću.

Termoizolacioni sistem Bekatherm Plus sačinjen je od sledećih komponenti:

• ploče od ekstrudiranog polistirena (XPS) namenjene za ugradnju u ETICS sisteme,
• građevinski lepak BK StirolFix Special za lepljenje XPS ploča,
• građevinski lepak BK StirolFix Special za izvođenje armirnog sloja sa staklenom mrežicom, te završna obrada po izboru,
• osnovni premaz BK Grund Universal,
• završni malter BK Plast dekorativni tankoslojni malter na akrilnoj osnovi ili BK-S Plast silikatni dekorativni malter ili BK-Sil Si&Si silikatno-silikonski dekorativni malter. i ISO-14001.

*Stabilne vremenske prilike su one u kojima temperatura neće padati ispod granične zadate vrednosti (+15°C za silikate, +5°C za ostale dekorativne fasade), a isto tako neće biti zabeležena pojava padavina, ni visoka vlaga.

Varijante predpremaza:

• BK-Acryl – podloga na akrilnoj osnovi
• BK-Grund Universal – univerzalna podloga
• BK-MicroGrund Universal – univerzalna podloga sa mikrovlaknima

Varijante završnih dekorativnih fasada:

• BK-Sil – silikonska dekorativna fasada
• BK-Plast – akrilna dekorativna fasada
• BK-Kul – dekorativni mozaični malter
• BK-Briv Special – plemenita mineralna tankoslojna dekorativna fasada