Bekatherm Standard Sistem

Velike klimatske promene koje se dešavaju u celom svetu, navode nas da dobro razmislimo o odnosu prema okolini u kojoj živimo kao i o maksimalnoj uštedi energije. Ekološka, ekonomska i energetska kriza ukazuju da je dosadašnji način ekspoloatacije resursa neodrživ i da ekologija i energija predstavljaju dva uzročno-posledična problema budućnosti čovečanstva. Arhitektura je postala jedna od primarnih ciljeva ekološke reforme jer se procenjuje da zgrade za stanovanje koriste 1/6 svetskih zaliha pijaće vode, 1/4 šumarskih površina i 2/5 fosilnih goriva. Na jednom stambenom objektu gubi se 20% energije kroz krov, 20% kroz prozore i vrata, podrumska ploča 6% i kroz zidove 25-40%. Uloga spoljašnjeg zida kao elementa omotača objekta je da zaštiti objekat od pregrevanja gubitka toplote, atmosferskih uticaja, zatim da ima i dobre akumulativne sposobnosti kako bi se u objektu obezbedio toplotni ali i zvučni komfor sa ciljem da se smanji potrošnja energenata.

Kako su najveći gubici kroz spoljne zidove kompanija Banja Komerc Bekament je rešila da razvije fasadne sisteme sa ciljem smanjena potrošnje energije. Svi proizvodi Banja Komerc Bekament poseduju sertfikate i ateste kako kod nas tako i EU. Banja Komerc Bekament poseduje sertifikat za ETA (Evropska Tehnička Ocena) standard što potvrđuje kvalitet naših proizvoda, pored standarda ISO- 9001 i ISO-14001.

*Stabilne vremenske prilike su one u kojima temperatura neće padati ispod granične zadate vrednosti (+15°C za silikate, +5°C za ostale dekorativne fasade), a isto tako neće biti zabeležena pojava padavina, ni visoka vlaga.

Varijante predpremaza:

• BK-Grund Universal – univerzalna podloga
• BK-Grund SIlicat – podloga na silikatnoj osnovi

Varijante završnih dekorativnih fasada:

• BK-Plast – akrilatni malter
• BK-S Plast – silikatni malter
• BK-Sil Si&SI – silikatno-silikonski malter
• BK Sil – silikonski malter
• BK-Plast – akrilatni malter
• BK-Briv Special – plemeniti mineralni malter

Ekonomičan i ispitan sistem termoizolacije Bekatherm Standard sistem toplotne izolacije ispunjava tehničke i ekonomske zahteve, koje mora imati spoljna izolacija objekta. Kombinacija sa pločama od ekspandiranog polistirena (EPS) ujedinjuje trajnost i ekonomičnost.